ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2021

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2022