Επικοινωνία

Για επικοινωνία με το Κόμμα Δικαιοσύνης Ο.Α.Δ.

Παρακαλώ αποστείλετε ηλεκτρονική αλληλογραφία στο:

email: info@oadcyprus.com

ή στην ταχυδρομικη διεύθυνση:

Ζακύνθου 2Α, Διαμ. 302
Στρόβολος, Λευκωσία 2062

Τηλ: 22316411 or 99713007

 

To contact the Party of Justice please send an email to:

info@oadcyprus.com

or to the mailing address:

2A Zakynthou Street, Flat 302
Strovolos, Nicosia 2062

Tel: 22316411 or 99713007

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

 

Michael.A.Mina@outlook.com

union_of_fighters_for_justice@outlook.com

 

Κοινωνικά Δίκτυα

https://www.facebook.com/MinasM2014

https://www.facebook.com/profile/michael.minas.39

https://www.linkedin.com/in/michael-minas-7485823b