Για Πληροφορίες

 Για εγγραφή μέλους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον Επικεφαλή της Ο.Α.Δ.

 Michael.A.Mina@outlook.com